Funding Academia

Geachte professor Nollkaemper, beste André,

Afgelopen vrijdag 10 december publiceerde Follow The Money een artikel over de benoemingsprocedures en financieringsconstructies van bijzonder hoogleraren aan onze Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De in het artikel beschreven praktijken raken (mogelijk) de onafhankelijkheid van het onderwijs dat wordt gegeven en onderzoek dat wordt verricht aan onze Faculteit. Dit reikt verder dan alleen maar de onderzoekers en hoogleraren die direct door dergelijke financieringsconstructies gesponsord worden. Als onderzoekers aan deze zelfde Faculteit vrezen wij dat ook ónze geloofwaardigheid als onafhankelijke onderzoekers in het geding is. Dergelijke onafhankelijkheid kan onzes inziens niet worden gewaarborgd door alleen maar een academischevrijheidsclausule op te nemen in de respectievelijke financieringsconstructie.

Daarom vernemen wij graag of de Faculteit voornemens is om een aanvullende, uitgebreidere verklaring te publiceren (naast de summiere verklaring, enkel toegankelijk voor medewerkers op de facultaire website van 14 december j.l.).

Daarnaast hopen wij dat de Faculteit tevens van deze gelegenheid gebruik maakt om een duidelijk, robuust en open beleid te formuleren betreffende financiering door de privésector. Dit in navolging van eerdere initiatieven die schijnbaar niet zijn opgevolgd.

Gezien de aanleiding en het onderwerp van onze bezorgdheden zullen wij deze brief ook openbaar maken op vrijdag 17 december via fundingacademia.nl.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Ondertekenaars

 • Joran van Apeldoorn
 • Naomi Appelman
 • Jef Ausloos
 • Wiepke Bartstra
 • Jasper van Berckel Smit
 • Yannick van den Berg
 • Ot van Daalen
 • Max van Drunen
 • Valeria Ferrari
 • Alexandra Giannopoulou
 • Geoff Gordon
 • Eva van der Graaf
 • Heleen Janssen
 • Aart Jonkers
 • Paul Keller
 • Reinier Kooiman
 • Bodine Kramer
 • Paddy Leerssen
 • Petar Marceta
 • Marijn Sax
 • Luna Schumacher
 • Theresa Seipp
 • Tim Staal
 • Jill Toh
 • Rolef de Weijs
 • Svetlana Yakovleva
De pdf versie van de brief kan hier gedownload worden.
De decaan heeft ondertussen geantwoord op de open brief, maar wenste enkel dit statement publiek te maken. Je kan daar ook een reactie die door een deel van ons is geschreven vinden.

Voor vragen zijn we bereikbaar via info@fundingacademia.nl